Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoppit hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je privacy.
In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hopppit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Welke gegevens verzamelt Hoppit?

Je kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Hoppit te weten komen. We verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s enz. Met deze gegevens kunnen we je niet identificeren.
Wij verzamelen ook geanonimiseerde IP-adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot je identiteit herleidbaar zijn (. Je IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van je provider of je bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen alleen je persoonsgegevens als je vrijwillig je e-mailadres of andere informatie verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, voor de ontvangst van nadere informatie of bij inschrijving voor een event.
De persoonsgegevens die verzameld worden op initiatief van de verstrekker zijn afhankelijk van de reden.
Contact: je verstrekt de contactgegevens waarop je bereikt wilt worden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De persoonlijke gegevens van personen die een vraag stellen via het contactformulier, worden bewaard tot maximum 4 weken na het beantwoorden van de vraag of bijkomende vragen. Na deze periode verwijderen we je persoonsgegevens volledig en permanent.
De persoonlijke gegevens van personen die zich inschrijven voor het ontvangen van een nieuwsbrief bewaren we tot de ontvanger zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of op simpel verzoek via e-mail. In elke e-mail/nieuwsbrief staat een link waarmee de ontvanger zich eenvoudig en snel kan uitschrijven.
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor boekhouding en facturatie bewaren we gedurende de periode die de wet voorschrijft.

Doorgifte aan derden 

Hoppit geeft je gegevens enkel door aan derden als dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld derden of doeleinden waarvoor je achteraf toestemming geeft. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens en je kunt ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en je persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. hoppit zal binnen de 4 weken reageren op je verzoek.
Om bovenstaande rechten uit te oefenen contacteer je Gert Seminck via gert@hoppit.be. Voeg een kopie van je identiteitskaart toe als bewijs van je identiteit.

Beveiliging van de gegevens 

  • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  • Alle personen die namens Hoppit van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Onze website is voorzien van een beveiligingscertificaat.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties 

Waaronder opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.
Persoonsgegevens van werknemers van bedrijven worden door Hoppit verwerkt om volgende redenen.

  • Om informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten.
  • Een zakelijke relatie te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en functies van contactpersonen.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang de zakelijke relatie bestaat en onderhouden dient te worden.

Hyperlinks

Voor je gemak nemen we op onze website hyperlinks op naar websites van derden. Als je deze websites bezoekt, is de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Hoppit, van toepassing op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar verstrekt.

Google analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Je IP-adres waarmee je deze website bezoekt, wordt geanonimiseerd: je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte wordt door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens voorkomen door de ‘opt-out browser add-on’ te downloaden en installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. je kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Klachten 

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Jos HR services kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be
URL: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Identiteit

hoppit
Julien Hanssenslaan 11 b9
1080 Molenbeek (Brussel)

Contactpersoon: Gert Seminck - gert@hoppit.be